Platform over transport, opslag, interne en externe logistiek
Logibat-project VIL verwacht doorbraak elektrisch rijden in transportsector
In het Logibat-project bracht VIL samen met 31 bedrijven het landschap van batterij-elektrisch vrachtvervoer in kaart.

Logibat-project VIL verwacht doorbraak elektrisch rijden in transportsector

Het vrachtvervoer over de weg slaat de richting in van een emissieloze toekomst. Zoals u in dit magazine kunt lezen, trekken vrachtwagenfabrikanten steeds meer de kaart van elektrisch rijden. In het project Logibat onderzocht VIL, het innovatieplatform voor de logistiek, wat de operationele en economische voorwaarden zijn om batterij-elektrisch transport mogelijk te maken en wat de vereisten zijn om een landelijk dekkend laadnetwerk uit te rollen.

Anno 2023 maakt de batterijtechnologie een spectaculaire ontwikkeling door. Hierdoor komt de batterij-elektrische wagen steeds meer in beeld voor kostenefficiënt en duurzaam transport. Daarnaast dagen ook de alsmaar strenger wordende regelgeving en de toenemende druk tot verduurzaming de logistieke sector uit om kleur te bekennen. En ook truckfabrikanten – zowel gevestigde namen als nieuwkomers – geven een duidelijk signaal dat de pioniersfase voorbij is: zij zetten hun eerste stappen richting serieproductie. Dat de batterijtechnologie steeds krachtiger wordt, zorgt ervoor dat zware batterij-elektrische vrachtwagens met een rijbereik van meerdere honderden kilometers nu al realiteit zijn. Mede door de gunstige prijsevolutie maakt deze tecnologie een goede kans  op een relatief snelle doorbraak. In Europa worden in sneltempo ‘gigafabrieken’ neergezet met het oog op de productie van batterijen. Ook die factor kan als accelerator dienen in de elektrificatie van het goederenvervoer.

Op operationeel vlak vraagt elektrisch rijden een nieuwe manier van werken, waarbij het opladen geïntegreerd moet worden in de activiteiten.

Verhelderend Logibat-project

Eind april 2023 presenteerde het VIL de resultaten van het Logibat-project. In dit project, dat in mei 2021 uit de startblokken schoot, bracht VIL samen met 31 bedrijven het landschap van batterij-elektrisch vrachtvervoer in kaart. Wat is nu al mogelijk binnen dit domein? Welke ontwikkelingen mogen we op korte termijn verwachten? En welke uitdagingen moeten nog aangepakt worden voor een bredere uitrol van elektrisch vrachtvervoer? Tijdens het slotevent vatte projectleider Sven Geysels de belangrijkste highlights samen.

Krachten bundelen

“Elektrische vrachtwagens zijn geen ver toekomstbeeld meer, maar worden stilaan realiteit”, bevestigt Sven. “Ze zullen minstens een substantiële rol gaan spelen in alle segmenten van ons vrachtvervoer en voor een ongekende omwenteling in de transportsector zorgen. De transportsector, de energiesector en de overheid moeten nu de handen in elkaar slaan.”

Op operationeel vlak vraagt elektrisch rijden een nieuwe manier van werken. Het opladen moet geïntegreerd worden in de activiteiten. “Dit hoeft niet nadelig te zijn”, zegt Sven. “De batterijen van de trucks kunnen geladen worden terwijl ze stilstaan, zoals ’s nachts op depot, aan laadkades of tijdens wacht- of rusttijden.”

Elkaar leren kennen

Het Logibat-project toont ook aan dat de transport- en energiesector elkaar goed moeten leren kennen. “Zo zullen transportbedrijven hun aankoop van energie fundamenteel anders moeten gaan aanpakken”, signaleert Sven. “Ook zal de nodige infrastructuur tijdig op de juiste plaatsen aanwezig moeten zijn, zodat chauffeurs vlot en voldoende hun (vracht)wagens kunnen opladen. Energieleveranciers kunnen de transportsector ook op een kostengunstige manier aan elektriciteit helpen.”

Het Logibat-project toont ook aan dat de transport- en energiesector elkaar goed moeten leren kennen.

Aangepaste rij- en rusttijden

Uit het project blijkt dat ook de overheid een essentiële rol speelt. Zij moet een kader scheppen waarbinnen deze doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. “Het gaat immers om nieuwe technologie met een zeer groot potentieel. Om door te breken in een competitieve markt is financiële en niet-financiële ondersteuning nodig.”

“Aanpassingen aan de rij- en rusttijden kunnen inspelen op de noden van elektrisch vrachtvervoer. Dit is nadrukkelijk geen pleidooi om sociale bescherming uit te hollen, noch om de verkeersveiligheid te compromitteren. Het zou wel een grote hulp zijn als er enige soepelheid is, zodat vrachtwagenchauffeurs het dichtstbijzijnde laadpunt nog kunnen bereiken, of dat zij hun wagens tijdens een rustpauze eventueel kunnen verplaatsen zodat een andere vrachtwagen het laadpunt kan gebruiken”, aldus Sven.

“Emissieloos rijden tegen 2035”

Een van de deelnemende bedrijven aan het Logibat-project is Colruyt. “Colruyt Group heeft de ambitie om tegen 2035 emissieloos te rijden. Projecten zoals Logibat helpen ons in het waarmaken van deze ambitie, omdat we zo in een ecosysteem kunnen opereren dat elektrisch rijden mee ondersteunt en mogelijk maakt. Samen met andere bedrijven, de overheid en onderzoeksinstellingen geloven we dat we de transitie kunnen waarmaken”, zegt Pieter Leonard, Expert Duurzaam Transport bij Colruyt Group.  ■ 

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.