Platform over transport, opslag, interne en externe logistiek
Intervest Offices & Warehouses verwerft strategische logistieke site met toekomstig duurzaam herontwikkelingspotentieel van 70.000 m² in Luik (Herstal)

Intervest Offices & Warehouses verwerft strategische logistieke site met toekomstig duurzaam herontwikkelingspotentieel van 70.000 m² in Luik (Herstal)

Met deze verwerving verstevigt Intervest haar positie in de omgeving van Luik, de logistieke hotspot bij uitstek in Wallonië voor transporteurs en logistieke dienstverleners.

In het kader van haar strategisch plan met een doorgedreven focus op het logistiek segment heeft Intervest Offices & Warehouses (hierna ‘Intervest’) op 2 augustus 2023 een overeenkomst afgesloten tot een gefaseerde verwerving van een strategische logistieke site in Luik (Herstal) met een terreinoppervlakte van circa 15,5 ha waarvan circa 66.000 m² verhuurbare oppervlakte. Deze transactie bevestigt de mogelijkheid voor Intervest om te groeien op strategische locaties in het logistieke segment.

De site biedt de mogelijkheid om in de toekomst circa 70.000 m² duurzaam te herontwikkelen. Ze is gunstig gelegen, vlakbij alle belangrijke Europese snelwegen, richting Duitsland, Nederland, Frankrijk of Luxemburg, alsook vlakbij de luchthaven van Luik, heeft een multimodale ontsluiting en vormt een cluster met de naastgelegen eigendom van Intervest. Zo wordt de bestaande site, na de eerdere aankoop van een aangrenzend terrein in 2022, opnieuw uitgebreid met circa 16 ha die beschikbaar komt voor ontwikkeling. Dit creëert de mogelijkheid tot het ondersteunen van bestaande huurders op beide sites in hun groeiplannen. Daarnaast kunnen door de gecreëerde schaalgrootte van bijna 30 ha terrein, additionele synergieën gevonden worden in efficiëntie en beheer.

De site is bij verwerving volledig verhuurd, aan een jaarlijkse huur van € 1,27 miljoen, met verschillende looptijden om flexibel te kunnen inspelen op het ontwikkelingspotentieel van de locatie.

Transactiestructuur

Intervest heeft de controle verworven over de vennootschap Industrial Logistic Warehousing Services SPRL (hierna ‘ILWS’), eigenaar van de volledige logistieke site in Herstal. De verwerving zal gebeuren in twee fases. Vandaag is reeds een controlepercentage van 74,35% van de vennootschap ILWS verworven. Het tweede gedeelte van de acquisitie (de overige 25,65%) zal naar verwachting in 2024 uitgevoerd worden.

De acquisitie van de volledige logistieke site met een globale investeringswaarde van het vastgoed van € 29 miljoen, in lijn met de waardering door de vastgoeddeskundige van de vennootschap, zal voor 54,83% gefinancierd worden door middel van een inbreng in natura in het kader van het toegestaan kapitaal en voor de overige 45,17% via de bestaande kredietlijnen van Intervest bij financiële instellingen en door de overname van de kredieten van de vennootschap ILWS voor circa € 3,5 miljoen.

Vandaag wordt de eerste fase gerealiseerd door verwerving van 74,35% van de vennootschap ILWS. Deze fase zal gefinancierd worden door de inbreng in natura (54,83%) en vreemd vermogen (19,52%).

De inbreng in natura is gerealiseerd tegen betaling van 944.649 nieuwe aandelen van Intervest. De nieuwe aandelen zijn uitgegeven ten gevolge van een kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal, door een beslissing, op 2 augustus 2023, van de raad van toezicht van Intervest en zullen slechts pro rata temporis deelnemen in de resultaten van Intervest over het lopende boekjaar, met name vanaf 2 augustus 2023. De uitgifteprijs is vastgesteld op € 13,78 en is gebaseerd op de volumegewogen gemiddelde slotbeurskoers (VWAP of Volume Weighted Average Price) van het aandeel van Intervest, zoals deze beschikbaar wordt gesteld op de website van Euronext Brussels gedurende dertig kalenderdagen voorafgaand aan 2 augustus 2023. De transactie leidt bijgevolg tot een versterking van het eigen vermogen met € 13 miljoen, waarvan € 8,6 miljoen kapitaal en € 4,4 miljoen uitgiftepremie. Deze transactie, met potentieel op herontwikkeling in de toekomst, heeft op de schuldgraad van Intervest een neutrale impact en op de EPRA EPS een beperkte impact.

Openbaarmaking met toepassing van artikel 15 §1 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen (Transparantiewet):

Naar aanleiding van deze kapitaalverhoging en de uitgifte van 944.649 nieuwe aandelen aan een totale uitgifteprijs van € 13 miljoen – meer bepaald € 8,6 miljoen kapitaal en € 4,4 miljoen uitgiftepremie – bedraagt het totale kapitaal van Intervest per 2 augustus 2023, € 280.891.486,69 miljoen.

Het kapitaal wordt voortaan vertegenwoordigd door 30.825.122 volledig volgestorte gewone aandelen. Er zijn geen bevoorrechte aandelen. Er zijn geen uitstaande opties of warrants uitgegeven die recht geven op aandelen. Elk van de aandelen verleent één stemrecht op de algemene vergadering en deze aandelen vertegenwoordigen de noemer voor doeleinden van kennisgevingen in het kader van de Transparantiewet (i.e. kennisgevingen ingeval van o.m. het bereiken, overschrijden of onderschrijden van de statutaire of wettelijke drempels). Naast de wettelijke drempels voorzien de statuten van Intervest, met toepassing van artikel 18, §1 van de Transparantiewet van 2 mei 2007, een bijkomende statutaire drempel van 3%.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.